Posts Tagged ‘ازدواج اسلامی’

وظایف زن و مرد در زندگی زناشویی

Written by AbiusX on . Posted in انتقادی, تحلیلی, مذهبی

چند وقت پیش مطلبی در این باب شنیدم و بررسی‌هایی هم کردم، و بعد که به سراغ اینترنت و سایت‌های به اصطلاح آخوندی رفتم و دنبال وظایف زن و مرد در زندگی زناشویی گشتم، غیر از قصه و توصیه و عقاید شخصی چیزی گیرم نیامد. هرکسی زحمت کشیده بود یک مشت حدیث لیست کرده بود که معلوم نبود درست باشند یا نه و یک سری نتیجه مشکوک تر از حدیث از آنها گرفته بود و یک طومار وظایف تافته بود.

لذا تصمیم گرفتم به صورت دقیق و قطعی، همانگونه که شایسته مکتب عدلیه (شیعه)‌است و برعکس نوشته‌های دیمی و غیر دقیق و روی هوا که باعث شک و تردید و تفرقه می‌شود، این بحث رو که بسیار کوتاه هم هست بنویسم، چون احساس می‌کنم برای هرکسی که می‌خواهد ازدواجی اسلامی داشته باشد، دانستن این مطلب بسیار بسیار مهم است و می‌بینم افرادی رو که به خاطر ندانستن این موضوع به خاکی زده‌اند.

وظایف قطعی مرد در قبال زن در زندگی زناشویی:

  1. نفقه، شامل (خوراک، پوشاک، مسکن)‌در حد شانیت زن: توجه داشته باشید که اگر مثلا زنی از یک خانواده ثروتمند بگیرد، باید در حد شان همان زن و همان خانواده نفقه برای زن تامین کند و این وظیفه اوست (اگر نتواند قصور کرده است). نفقه توسط مرد برای زن هزینه می‌شود و جزو مایملک زن تلقی می‌گردد.
  2. نگهداری و تربیت فرزندان: تعجب نکنید، این هم وظیفه مرد است هرچند معمولا خانم‌ها انجام می‌دهند. به دلیل همین وظیفه هم هست که حضانت فرزند متعلق به مرد است.
  3. نگهداری و رتق و فتق خانه: بله این هم وظیفه مرد است. به همین دلیل است که زن می‌تواند برای هرکاری که در منزل انجام می‌دهد، طلب مزد کند و یا انجام ندهد.
  4. تمکین نسبی: مرد وظیفه دارد که از شب‌های خود قسمتی را حتما به همسر خود اختصاص دهد و پیش او باشد. همچنین مرد وظیفه دارد در هر مدت (حدود عرفی چند ماه) حداقل یکبار خود را از همسرش دریغ نکند.

وظایف قطعی زن در قبال مرد در زندگی زناشویی:

  1. تمکین : تنها وظیفه زن در قبال مرد در زندگی زناشویی تمکین است. تمکین در اصطلاح فقهی یعنی هرموقع مرد از زن درخواست همبستری کرد، زن نباید رد کند (مگر اینکه عذر قطعی داشته باشد).

 

توجه داشته باشید که از نظر اسلام، وظایف زن و مرد در زندگی زناشویی فقط همانست که در بالا بیان شد، اما از آنجایی که زندگی زناشویی بر عاطفه و محبت استوار است و نه بر قانون (بر عکس خانواده قانونمند و خشک غربی) معمولا زنها که عاطفی‌تر هستند بسیار بیشتر فداکاری می‌کنند. فراموش نکنیم که این فداکاری در طی تاریخ به عرفی تبدیل گشته که وظایف زن را آنچنان دستخوش تغییر کرده که تصویر همگی ما از زندگی زناشویی و وظایف زن و شوهر و باالتبع آن قوانین حوزه زناشویی، جابجا شده است.