دانشگاه شهید بهشتی
ترم دوم ۹۰-۸۹

آزمایشگاه سیستم عامل

مدرس : عباس نادری
آزمایشگاه سیستم عامل - دانشگاه شهید بهشتی - ترم دوم سال تحصیلی ۹۰-۸۹ | صفحه اصلی
آخرین به روز رسانی : ۱۹ فروردین ۹۰

مقدمه

به حول و قوه الهی و با همکاری استاد محترم درس، این ترم موفق به برگزاری کلاس آزمایشگاه سیستم عامل در سطح پیشرفته شدیم. هدف از این دوره که فعلا به صورت اختیاری (یعنی به انتخاب خود دانشجو در این حالت یا حالت معمول) برگزار شده، آشنایی دانشجو با مفاهیم متنوع و بسیار حیاتی سیستم عامل بوده است. از آنجایی که سیستم‌های عامل نقش محوری در تمامی علوم کامپیوتر دارند، پس از گذراندن این دوره دانشجو قادر خواهد بود از نحوه کار تمامی اجزای یک سیستم نرم‌افزاری / سخت افزاری کامل مطلع باشد و به سادگی آنرا تجزیه، تحلیل، ترکیب و بهبود دهد.

شاخه سیستم عامل به دلیل گسترش فوق العاده سریع در عرض و طول معمولا در دروس آکادمیک تنها به صورت تئوری پوشش داده می‌شود و دانشجویی که جویای نحوه عملکرد سیستم‌های امروزیست با هزاران سوال رها می‌سازد. این دوره نه تنها این سوالات را مرتفع خواه ساخت، بلکه تقریبا تمامی مباحث موجود در شاخه را به صورت سطحی و عملیاتی پوشش می‌دهد.

خروجی این دوره برای دانشجو در قالب یک تحقیق کارآمد و عملیاتی به همراه یک پروژک کوچک برای به نمایش گذاردن ویژگی‌های تحقیق خواهد بود که در همین صفحه برای رجوع و استفاده آتی قرار داده خواهد شد.

سیلابس

سیلابس کلی درس در این صفحه قرار می‌گیرد و با گذشت زمان قسمت‌هایی که پوشش داده شده‌اند علامت خواهند خورد. همچنین ممکن است بخش‌هایی به آن افزوده شود. اگر هرگونه انتقاد یا پیشنهادی در مورد سیلابس پیشنهادی دارید، با من تماس بگیرید.

Operating System Laboratory
V Common Operating Systems
V Linux
* Distributions
* Advantages
* UNIX
* OS X
* Windows
* UNIX and POSIX
V Operating System Kernel
V Kernel Types
* Monolithic
* Microkernel
V Hybrid
* Nanokernel
* Exokernel
V Resource Management
V Process
* Mutex
* Semaphor
* Monitor
* Memory
V I/O
* Northbridge
* Southbridge
V API
V System Calls
* Software
* Interrupt
* Extensions
* Libraries
* GUI
V Protection
* Hardware
* Software
V Kernel Extensions
* Device Drivers
* Application Servers
* etc.
V Kernel Architecture
* Kernel Layering
* Process Priority
V Context Switching
* what to save
* User space
* System space
* Benefits
V Interprocess Communication
V Shared Memory
* models
* Message Passing
* The real deal (IPC in System)
V Virtualization and Emulation
* The difference
V QEMU
* KVM
V Workstations
* VMWare
* Parallels
* VirtualBox
* Hardware Virtualization
* Usages
V Hardware and the Platform of Operating Systems
* Many many fields
V Program and Library Loader and Runner
V Software Linking
* Static Linking
* Dynamic Linking
V Loader
* Memory Management
* Speed
* State management
V Terminal
* Why so desired?
* Pipes
* fork
* exec
V The Linux Terminal
* Common Tools
* Daemons
V Window Systems
* X Window System
* Other Window Systems
* Desktop Environments (GUIs)
* Event Handling
V GUI Programming
* The Main Loop
* Signals & Message
V The Boot Process
V BIOS boot
* MBR boot
* EFI boot
* The bare filesystem
* Boot from HDD
* Boot from removable media
V Operating System Security
* Hardware Security
* Software Security
* Common Issues

Site Footer

Sliding Sidebar