دانشگاه شهید بهشتی
ترم اول ۹۱-۹۰

شبکه‌های کامپیوتری

گروه درسی بر روی گوگل
استاد : دکتر احسان ملکیان
کمک درس : عباس نادری
کمک تدریس | شبکه‌های کامپیوتری - دانشگاه شهید بهشتی - ترم اول سال تحصیلی ۹۱-۹۰ | تمرینات سری دوم
آخرین به روز رسانی : 1398/8/6

تمرینات سری دوم


پیوند و صحت داده

 1. ۱۰ نمره

  تمرین اول : احتمال خطا

  یک بسته ۱۰ کیلوبایتی به ۱۰ فریم یک کیلوبایتی تقسیم شده و بر روی شبکه ارسال می‌شود. در صورتی که احتمال درست رسیدن هر بسته به مقصد ۷۵ درصد باشد، و مکانیزم‌های کنترل خطا نداشته باشیم، کل پیام باید چندبار ارسال شود تا پیام به درستی برسد؟

 2. ۲۰ نمره

  تمرین دوم : تشخیص خطای جدولی

  اگر داده‌های ارسالی را در قالب یک جدول مربعی بچینیم، و برای هر سطر و هر ستون این جدول یک بیت توازن در نظر بگیریم (به عنوان مکانیزم تشخیص خطا) ، تا چند بیت خطا حتما تشخیص داده خواهد شد؟ با توجه به پاسخ، ابعاد جدول را چند در چند بگیریم بهتر است؟

  توازن توازن توازن
  توازن داده داده داده
  توازن داده داده داده
  توازن داده داده داده
  توازن داده داده داده

 3. ۲۰ نمره

  تمرین سوم : اندازه شمارنده

  یک کانال ارتباطی با طول سه هزار کیلومتر داریم. سرعت انتشار کانال ۱۰ میکروثانیه بر کیلومتر است. بسته های ارسالی نیز ۶۴ بایتی هستند. تعداد بیت‌های لازم برای Sequence Number در مدل TCP چند تاست؟

 4. ۲۰ نمره

  تمرین چهارم : بهره‌وری

  فریم‌های ۱۰۰۰ بایتی با استفاده از ماهواره در یک کانال 1Mbps ارسال می‌شوند. زمان انتشار از زمین تا ماهواره ۲۷۰ میلی‌ثانیه است. Ack بسته‌ها همراه داده ارسال می‌شود و اندازه سرآیندها ناچیز است. اگر تعداد بیت‌های شمارنده دنباله ۳تا باشد، بهره‌وری کانال چقدر است؟ (با فرض استفاده از Stop and Wait)

 5. ۳۰ + ۲۰ نمره

  تمرین پنجم : مفاهیم

  مقاهیم Throughput, Goodput, Bandwidth, Load را به ترتیب تعریف نمایید، سپس نمودار دو بعدی بکشید که در یک بعد Load باشد و در بعد دیگر سه مفهوم دیگر با رنگ‌های مختلف.

نحوه ارسال

لطفا ابتدا نحوه ارسال تمرینات کلی را مطالعه کنید. پاسخ تمریناتی که سوال هستند را، با ذکر شماره تمرین و شماره سوال می‌توانید در بدنه ای‌میل یا در هر فایل متنی متداول دیگر بنویسید.

آخرین مهلت تحویل : جمعه ۲ دی ۹۰ ساعت ۱۱:۵۹

بازگشت

Site Footer

Sliding Sidebar