دانشگاه شهید بهشتی
ترم دوم ۹۰-۸۹

مهندسی اینترنت

گروه درسی بر روی گوگل
استاد : دکتر حسن حقیقی
استادیار : عباس نادری
کمک تدریس | مهندسی اینترنت - دانشگاه شهید بهشتی - ترم دوم سال تحصیلی ۸۹-۸۸ | صفحه اصلی
آخرین به روز رسانی : ۱۱ اردیبهشت ۹۰

مقدمه

فهرست صفحات

آموزش فارسی PHP شامل نحوه راه‌اندازی، برنامه‌نویسی، برقراری نشست، پایگاه‌داده و نکات دیگر پوشش داده شده به طور نسبی در کلاس تعریف پروژه تحقیقاتی شامل زمانبندی، موارد تحقیق و جزئیات دیگر تعریف پروژه پیاده‌سازی شامل زمانبندی، موارد پیاده‌سازی و جزئیات دیگر

برنامه کلاس کمک تدریس شامل تحویل یک پروژه پله پله در طول ترم به همراه آموزش مطالب مورد نیاز برای آن و همچنین حل و فصل تمرینات موجود در متن درس می‌باشد. در حال حاضر کلاس تمرین در روزهای یکشنبه ساعت ۱۲ الی ۱۳:۳۰ کلاس ۱۱۵ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار خواهد می‌شود. در صورتی که لزومی بر برگزاری کلاس‌های مجزا جهت آموزش استانداردها، تئوری‌ها و زبان های برنامه‌سازی مورد استفاده در وب باشد، و در برنامه کلاس جاری نگنجد، ساعت دیگری نیز مقرر گردیده به اطلاع رسانیده خواهد شد.

پروژه

دانشجویان عزیز درس می‌بایستی در قالب گروه‌های یک الی سه نفره، پروژه خود را در یکی از دو نوع تحقیقاتی و پیاده‌سازی انتخاب نمایند و به اینجانب ای‌میل نمایند. لطفا در بدنه ای‌میلی که به آدرس [email protected] ارسال می‌نمایید، نوع پروژه و افراد تیم خود را معین نمایید. پروژه باید در فازهای مختلفی تحویل گردد که زمان آنها در این صفحه آمده ولی محتوایی که می‌بایست تحویل دهید بر اساس تیم انتخابی و نوع پروژه شما تعیین می‌گردد.

زمانبندی تحویل فازها

دوستانی که در پروژه‌های تحقیقاتی شرکت کرده‌اند، حتما باید مستند خود را در زمان مقرر تحویل نمایند. در صورتی که مستند از زمان مقرر دیرتر ارسال گردد، درصد قابل توجهی از امتیاز آن کسر خواهد شد. همچنین این پروژه‌ها پس از دریافت، بازبینی شده و ارجاع داده می‌شوند تا در فاز تحویل بعدی اصلاح و تحویل مجدد گردند.

پروژه‌های پیاده‌سازی، بهتر است که در تعامل مستقیم باشند و هر مرحله از پیاده‌سازی آنها به صورت مستمر تحویل گردد. مستندات گروه‌های تحقیقاتی در اختیار گروه‌های پیاده‌سازی جهت استفاده و تسریع کار قرار خواهد گرفت. اشکالات پروژه‌های پیاده‌سازی نیز در هر فاز تحویل مشخص گشته، اعلام می‌شوند تا تا فاز تحویل بعدی اصلاح و تکمیل گردند.

زمانبندی فازها به شرح زیر است، که در صورت تغییر به اطلاع شما رسانیده خواهد شد :

  • فاز اول : چهارشنبه ۲۵ اسفند ۸۹
  • فاز دوم : دوشنبه ۱۵ فروردین ۹۰
  • فاز سوم : شنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۰
  • فاز چهارم : دوشنبه ۹ خرداد ۹۰
  • فاز پنجم : دوشنبه ۶ تیر ۹۰

Site Footer

Sliding Sidebar