دانشگاه شهید بهشتی
ترم دوم ۹۱-۹۰

آزمایشگاه پایگاه داده

استاد : دکتر حسن حقیقی
کمک درس : عباس نادری ، سعید سرابچی
آخرین به روز رسانی : 1398/8/6

مقدمه

مشاهده نمرات

پایگاه داده‌ها صنعت و تکنولوژی را به گونه‌ای در هم آمیخته که تمامی صنایع انفورماتیک امروزی به گونه‌ای به آن وابسته‌ هستند و در اکثر دانشگاه‌های دنیا گرایش‌های مربوط به آن وجود دارد.

کلاس مربوط به این درس دوشنبه‌ها ساعت ۱۴ الی ۱۶ در کلاس ۱۱۲ و آزمایشگاه کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر تشکیل می‌شود.

سیلابس

در زیر می‌توانید سیلابس کل درس را مشاهده نمایید.

DB Labs
Time
>X Different DBMS
1 hour
>X RDBMS History
1.5 hour
>X SQL
>X SQL Tools
1.5 hour
>X Programming
>X Database Security
1 hour
> Hierarchical Data
>X Database Administration

پروژه

برای این درس پروژه‌ای مد نظر گرفته شده که ۱۵ نمره درس را دارد. این پروژه در سه فاز تحویل می‌شود که فاز اول تعریف و تحلیل، فاز دوم طراحی و فاز سوم پیاده‌سازی می‌باشد.

امتحان پایانی

پس از تصحیح امتحان نمرات در این صفحه قابل دستیابی خواهند بود. در حال حاضر می‌توانید فایل صورت سوالات را دریافت کنید. PDF

پاسخ امتحان را نیز می‌توانید دریافت نمایید : DOC

Site Footer

Sliding Sidebar